Samlivsbrudd - hva nå?

Hvis du ønsker å vite hva du kan/skal gjøre kan du gå hit.

Ønsker du å lese mer om å ivareta felles barn han du fortsette å lese nedover.

Samvær med barn mellom 0 og 3 år

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP), en faggruppe i Norsk Psykologforening har utarbeidet denne veilederen med anbefalinger til alle som skal gi råd eller ta beslutninger om samværsordninger for barn i alderen 0 til 3 år.

FOSAP samvær 0-3 år

Disse punktene er ment å hjelpe foreldre med å sette seg inn i barnets/barnas behov før en avtale.

Punktene kan lastes ned som en pdf for utskrift. 

Ta deg litt tid til å vurdere de potensielle problemene som kan bli diskutert og besluttet i løpet av en meklingstime. Disse spørsmålene er utformet for å se barnets/barnas behov, interesser og bekymringer. Det vil ikke være nødvendig å dele dine spesifikke svar under mekling hvis du ikke er komfortabel med å gjøre det.

Temaer å vurdere FØR en kommer til mekling

 Transport
* Fridager/spesielle familiebegivenheter/ferieperioder
* Barnets/barnas aktiviteter
* Barnets/barnas bosituasjonen barnet/barna
* Skolegang
* Barnets/barnas helse
* Religiøs opplæring 

1. Hva er dine ønsker for barnet/barna i de neste 5-10 årene? 

2. Hvordan har barnet/barna forholdt seg til dagens situasjon (bosatt i en husstand, besøker den andre) ? 

3. Hvordan kan du gjøre denne situasjonen lettere for barnet/barna? 

4. Hva er spesielt/ unikt med ditt/dine barn ? 

5. Hvem bryr seg eller vil ta vare på barnet/barna i hjemmet ditt? 

6. Har barnet/barna har noen brødre eller søstre, eller bor sammen med andre barn? 

7. Hvilke daglige aktiviteter, utenfor hjemmet, er viktig for ditt/dine barn? 

8. Beskriv ditt forhold til barnet/barna. 

9. Beskriv barnets/barnas forhold til de voksne i den andre partens hjem. 

10. Beskriv barnets/barnas forhold til de andre voksne i ditt hjem. 

11. Beskriv ditt nåværende forhold med den andre part i denne meklingen. 

12. Hva er den andre partens styrker som forelder? 

13. Hva er dine sterke sider som forelder? 

14. Har du noen spørsmål knyttet til om barnet/barna skal tilbringe tid med den andre parten eller noen medlemmer av hans/hennes husstand? Hvis ja, hvilke? 

15. Hva er dine behov for å fortsette å være en god forelder for dette barnet/disse barna i fremtiden? 

16. Er det andre temaer eller problemer du ønsker å ta opp i meklingen?  

  

Kopiert inspirert og oversatt fra http://www.dri-inc.org/

Anbefalte bøker om dette temaet

Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen egner seg for foreldre som sliter med å finne gode samværsordninger. De vil også kunne finne veiledning her. Boken tar for seg sentrale forhold som bør vurderes for å kunne foreta en beslutning om samværsomfang og -form. Det gis også en gjennomgang av de juridiske rammene som regulerer samvær.

© 2015 Copyright 25.TIME