Samværsavtale


Funksjoner

Gratis
offline

Gratis
online

Premium
online

Funksjoner

Avtale PDF

Online avtale (Beta)

Samværsavtale utviklet av psykolog
Avtalen kan skrives ut etter utfylling
Avtalen kan skrives ut etter utfylling
Samværsavtale
i PDF-format
Samværsavtale
i PDF-format
PDF- maler som kan lastes ned og fylles ut
PDF- maler som kan lastes ned og fylles ut
Sende samværsavtale til ex-partner, advokat
eller andre

-

Sende samværsavtale til ex-partner, advokat
eller andre

-

Kopi av alle avtaler

-

Kopi av alle avtaler

-

App for
kalender og avtaleoversikt

-

-

Printbar kalender med avtalen i

-

-

Få varslinger om samvær basert på deres avtale

-

-

Logging
og dokumentasjon av samvær

-

-

Vi har også en app til Android som en kan bruke i tillegg. Det kommer en til iPhone snart :)

Samværsavtaler PDF

Her kan du laste ned PDF-versjoner av Samværsavtalen på norsk og engelsk.

Dette er vår nyeste tjeneste!

Samværsavtale
Online (Beta)

Registrer deg for å ta den i bruk  

Fordeler med denne er at den tar vare på avtalen for dere og du kan enkelt dele avtalen
med den andre forelderen, NAV, advokat eller andre.
Denne versjonen vil bli kontinuerlig forbedret. 

Samværsavtale på norsk

Standard samværsavtale i PDF-format

Visitation schedule in English

Visitation schedule (PDF) in English based on the basic Norwegian version

Forenklet avtale på norsk

Forenklet avtale på norsk

Kjønnsnøytral avtale

En samværsavtale for likekjønnede par, basert på den forenklede versjonen

Regler for samvær

Bruk av avtalen baserer seg på 12 regler. Det kan være lurt å ble enige om dem for å unngå uklarheter før man fyller ut en samværsavtale.

Vår nye tjeneste Copaag.com(Beta)
Er midlertidig nede pga vedlikehold

Bli med på å Betateste vår nye tjeneste. Det betyr at det kan være enkelte feil med den fortsatt og at vi setter stor pris på tilbakemeldinger og ønsker til denne tjenesten (post@25time.no). Du finner portalen vår på Copaag.com (Copaag står for co-parenting agreement).

Med denne tjenesten får du tilgang til den siste versjonen av avtalen samt enklere mulighet til å lagre den og få den til sendt til din egen e-post.

Copaag.com avsluttes den 1. mai 2018

Kontakt oss på post@25time.no hvis du har spørsmål eller før 1mai om du ønsker å få tilsendt siste avtale som ble hentet ut som PDF.

Samværsavtalen kan nå sendes på mail til den andre forelderen. Du kan også lagre avtalen eller printe den ut. Se illustrasjon under.

Det anbefales at Samværsavtalen åpnes i Adobe Reader

NB: Du kan bli spurt om du tillater at PDF-filen kontakter internett. Svar i så fall "Tillat" på dette. Det er det som gjør det mulig å åpne lenker i dokumentet

© 2015 Copyright 25.TIME