Regler for samvær

Regler for samvær er for at foreldre skal ha et felles grunnlag for samarbeid. Disse reglene blir en privat avtale som gir en felles trygghet i forhold til hva en kan forvente av hverandre.

1. Avtalen kan forandres når som helst så lenge begge foreldre er enige om det. Den tenger ikke å registreres noen sted så langt det ikke ønsker den skal registrert hos fylkesmannen. Skulle en ønske konsekvenser ved brudd av en samværsavtale, så kan den registreres hos fylkesmannen i det fylket barnet har bostedsadresse. Det vil da bli ilagt bøter hvis en ikke følger opp avtalen. For å registrere saken hos Fylkesmannen kreves det at begge møter.

2. En skal ikke sende beskjeder gjennom barna. En får da eventuelt bruke epost. E-post gir muligheten til å tenke seg om hva en skal skrive og det kan også vises til senere i forbindelse med avtaler og hvordan en kommuniserer med hverandre.

3. Skulle en være hindret fra å følge opp avtalen grunnet jobbe eller andre planer, så er en selv ansvarlig for at barna blir passet. En kan spørre den andre forelderen, men den andre forelderen har ikke plikt til å passe barna.

4. Skjer henting og bringer via skolen/barnehage, så skal den som levere være ansvarlig for barnet frem til den andre henter. Dette gjelder da hvis skole/barnehage ringer grunnet sykdom.

5. En skal alltid forhøre seg med den andre forelderen før en lover noe ovenfor barna som kan påvirke den andres samvær. Dette gjelder alt fra bursdagsfeiringer, fritidsaktiviteter, ferier, forandring på samvær og bosted.

6. Samværsavtalen gjelder fra den dagen det ble undertegnet og frem til det foreligger en ny avtale som begge har undertegnet.

7. Hvis foreldrene ikke kommer til enighet, så plikter de seg begge til å møte på familievernkontoret eller med en annen upartisk tredjepart som kan bidra til å avklare situasjonen.

8. Barna skal selvfølgelig få lov til å ringe den forelderen de ikke er hos. En kan eventuelt bli enige om på til hvilke tider barna kan ringe.

9. Foreldre skal ikke krangle foran barna eller når barna er til stede i rommet.

10. En skal ikke snakke stygt om hverandre ovenfor barna.

11. Selv om en har en samværsavtale, så må en fortsatt ha kontakt med det andre forelderen på en høflig måte. Det kan skje på avtalte tidspunkt. Dette for å utveksle informasjon og sikre en best mulig oppfølging av deres felles barn.

12. En kan riktig nok ikke kreve at den andre forelderen imøtekommer ønsker om forandringer av samværet. Det kan og er ofte lurt å være fleksibel rundt avtalen. Dette vil på sikt gagne alle så langt det ikke blir så mye av det at dagene blir uoversiktlig for barnet.Last ned og print ut pdf-versjon av reglene.

© 2015 Copyright 25.TIME