Regler for samværsavtalen

Disse reglene er utformet for at foreldre skal ha et felles grunnlag for samarbeid.  Reglene blir en privat avtale som gir en felles trygghet i forhold til hva en kan forvente av hverandre.

Last ned og print ut pdf-versjon av reglene.

1.  Avtalen kan forandres når som helst så lenge begge foreldre er enige om det. Den trenger ikke å registreres noe sted så lenge dere ikke ønsker at den skal registreres hos fylkesmannen. Skulle en ønske konsekvenser ved brudd på en samværsavtale, kan den registreres hos fylkesmannen i det fylket barnet har bostedsadresse. Det vil da bli ilagt bøter hvis en ikke følger opp avtalen. For å registrere saken hos fylkesmannen kreves det at begge møter.  

2. En skal ikke sende beskjeder gjennom barna. En kan eventuelt bruke e-post. E-post gir deg muligheten til å tenke deg om før en gir en beskjed og kan også vises til senere i forbindelse med avtaler og hvordan en kommuniserer med hverandre. 

3. Skulle en være hindret fra å følge opp avtalen grunnet jobb eller andre planer, er en selv ansvarlig for at barna blir passet. En kan spørre den andre forelderen, men den andre forelderen har ikke plikt til å passe barna. 

4. Ved henting og bringing via skolen/barnehage, skal den som leverer være ansvarlig for barnet frem til den andre henter. Dette gjelder da hvis skole/barnehage ringer grunnet sykdom o.l.. 

5. En skal alltid forhøre seg med den andre forelderen før en lover noe overfor barna som kan påvirke den andres samvær. Dette gjelder både bursdagsfeiringer, fritidsaktiviteter, ferier, forandring på samvær og bosted. 

6. Samværsavtalen gjelder fra den dagen den ble undertegnet og frem til det foreligger en ny avtale som begge har undertegnet. 

7. Hvis foreldrene ikke kommer til enighet, forplikter de begge seg til å møte på familievernkontoret eller med en annen upartisk tredjepart som kan bidra til å avklare situasjonen. 

8. Barna skal selvfølgelig få lov til å ringe den forelderen de ikke er hos. En kan eventuelt bli enige om til hvilke tider barna kan ringe. 

9. Foreldre skal ikke krangle foran barna eller når barna er til stede i rommet. 

10. En skal ikke snakke stygt om hverandre overfor barna. 

11. Selv om en samværsavtale foreligger, må en fortsatt ha kontakt med den andre forelderen på en høflig måte. Det kan skje på avtalte tidspunkt. Slik kontakt er nødvendig for å utveksle informasjon og sikre en best mulig oppfølging av deres felles barn. 

12. En kan ikke kreve at den andre forelderen imøtekommer ønsker om forandringer av samværet, men det er ofte lurt å være fleksibel rundt avtalen. Dette vil på sikt gagne alle så langt det ikke blir så mye av det at dagene blir uoversiktlig for barnet. 

13. Foreldrene plikter å informere den andre forelderen om legetimer og beskjeder fra legetimer om f.eks. allergi og oppfølging. Er det uenighet rundt dette, kan begge møtes til felles time med legen. 

14. Der det er avtalt ferier, utgår samværet inntil ferieperioden som er avtalt er over. Deretter går en tilbake til det samværsordningens som ble praktisert   

Last ned og print ut pdf-versjon av reglene.

© 2015 Copyright 25.TIME